Visby – staden utanför murarne Byggnadsverksamhet i Visby villastad 1895-1939ISBN:
978-91-86103-02-6

Cirkapris:
290:-

Mått:
260 x 260 mm

Omfång:
168 sidor

Band:
Hårda pärmar sidor

Utkommen:
2008-12-09

Författare:
Lars Bäckman & Fredrik Blomgren


Innehåll:

Under en tidsperiod som sträcker sig från sekelskiftet 1900 till det andra världskrigets utbrott, genomgår staden Visby en av sina mest omvälvande faser. Utflyttningen från innerstadens trångboddhet, slum och sociala misär tog fart. En majoritet av stadens befolkning kom nu att bosätta sig i den nya, moderna och expanderande villastaden utanför ringmuren. På åkrar, ängsmarker och strandängar växte en stad fram.

Villan blev det förra sekelskiftets idealbostad. Drömmen om det egna huset med tillhörande täppa uppmuntrades av såväl konstnärer och arkitekter, som av samhällsplanerare och ideologer. Kanske blev också Visby villastad ett reellt värn mot vad många ansåg vara samtidens två stora och brännande samhällsfaror: den framväxande socialismen och den omfattande emigrationen till Amerika.

Visby – staden utanför murarne presenterar för första gången den historiska och arkitektoniska utvecklingen av Visby villastad. Hur såg de nya husen ut? Hur planerades denna del av staden? Vilka arkitekter ritade de nya husen? Vilka människor bosatte sig i de olika områdena?

Med hjälp av ett rikt ritnings- och bildmaterial skildrar Fredrik Blomgren och Lars Bäckmantillblivelsen av de hus och områden där många människor i Visby bor, lever och arbetar idag.

Smakprov:

Innehåll
sid 28-29
sid 36-37
sid 50-51
sid 100-101
sid 118-119


Ritningar av husen från Visby villastads framväxt 1895-1939.

Recensioner:

Visby utanför murarne. lyssna på Eva Sjöstrand i programmet Kulturen, Radio Gotland 11 december 2008.

Högskolerapport förvandlades till vacker bokPer Leino i Gotlands Allehanda.

Historien om villastaden Visby,Ola Sollerman i Gotlands Tidningar.

Socialt utsnitt av Gotlands historiaBengt Valentinsson i Gotlands Tidningar.

Direktlänk till denna bok:

www.bokprojektet.se/
gotlandicaforlag/titlar/?id=131

Köp boken direkt från
förlaget genom Wessmans Musikförlag: